• /´tribju:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vật triều cống, đồ cống nạp; sự buộc phải triều cống
  to lay under tribute
  bắt phải nộp cống
  to pay tribute
  nộp cống
  Vật tặng, lời nói để tỏ lòng kính trọng; cái để tỏ lòng tôn kính
  floral tributes
  hoa tặng
  Sự chỉ báo sức hữu hiệu của cái gì
  his recovery is a tribute to the doctor's skill
  sự bình phục của anh ấy là một chỉ báo tài năng của các bác sĩ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X