• /kən´dʒɔint/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nối, tiếp, chắp, ghép; hợp lại, liên kết, kết hợp
  conjoint action
  hành động kết hợp


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  communal , general , joint , mutual , public

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X