• /'mju:tʃuəl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lẫn nhau, qua lại
  mutual affection
  tình yêu mến lẫn nhau
  mutual wellwishers
  những người có thiện chí với nhau
  mutual admiration society
  nhóm người này hay tâng bốc lẫn nhau
  Chung
  our mutual friend
  người bạn chung của chúng tôi

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tương hỗ

  Kỹ thuật chung

  lẫn nhau
  Model Mutual Recognition Agreement (MMRA)
  thỏa thuận công nhận mô hình lẫn nhau
  mutual attraction
  sự hút lẫn nhau
  mutual dependency
  phụ thuộc lẫn nhau
  mutual exclusion
  loại trừ lẫn nhau
  mutual exclusion
  sự loại trừ lẫn nhau
  mutual induction
  sự cảm ứng lẫn nhau
  mutual interdependence
  tương phụ lẫn nhau
  Mutual Recognition Agreements (MRA)
  các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau
  qua lại

  Kinh tế

  chung
  mutual capital certificate
  giấy chứng vốn hỗ trợ
  mutual fund (s)
  công ty quỹ chung
  mutual improvement certificate
  chứng chỉ cải thiện hỗ tương
  mutual improvement certificate
  chứng chỉ tôn tạo chung
  mutual interest
  quyền lợi chung
  mutual investment company
  công ty đầu tư chung
  tương hỗ
  mutual company
  công ty tương hỗ
  mutual currency account
  tài khoản đồng tiền tương hỗ
  mutual fund
  quỹ tương hỗ
  option mutual fund
  quỹ tương hỗ quyền chọn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X