• /mikst/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lẫn lộn, pha trộn, ô hợp
  mixed feelings
  những cảm giác lẫn lộn (buồn, vui...)
  mixed company
  bọn người ô hợp
  mixed wine
  rượu vang pha trộn
  (thông tục) bối rối, lúng túng; sửng sốt, ngơ ngác
  to be thoroughly mixed up
  bối rối hết sức
  to get mixed
  bối rối, lúng túng, rối trí
  Cho cả nam lẫn nữ
  a mixed school
  trường học cho cả nam nữ
  mixed doubles
  trận đánh đôi nam nữ (bóng bàn, quần vợt)
  (toán học) hỗn tạp
  mixed fraction
  phân số hỗn tạp

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  số hỗn tạp

  Toán & tin

  hỗn tạp, trộn

  Kỹ thuật chung

  hỗn tạp
  được trộn
  mixed concrete
  bê tông được trộn
  mixed during the conveyance
  được trộn trong quá trình vận chuyển
  pha trộn
  mixed batch store
  kho chứa pha trộn hỗn hợp
  mixed cell reference
  tham chiếu ô pha trộn
  mixed dyes
  chất màu pha trộn
  trộn
  cold mixed
  trộn nguội
  dry mixed
  trộn khô
  fluted mixed
  máy trộn kiểu máng
  freshly-mixed concrete
  bê tông vừa mới trộn
  hand-mixed concrete
  bê tông trộn bằng tay
  job mixed concrete
  bê tông trộn trên công trường
  job mixed paint
  sơn trộn trên công trường
  mill-mixed
  trộn ở xưởng
  mixed batch store
  kho chứa pha trộn hỗn hợp
  mixed bituminous macadam
  đá dăm trộn bitum
  mixed bituminous road
  mặt đường trộn bitum
  mixed cell reference
  tham chiếu ô pha trộn
  mixed column/line graph
  đồ thị cột/ dòng trộn lẫn
  mixed concrete
  bê tông được trộn
  mixed during the conveyance
  được trộn trong quá trình vận chuyển
  mixed dyes
  chất màu pha trộn
  mixed material storing hopper
  phễu chứa vật liệu trộn
  Mixed Mode (MM)
  chế độ trộn
  mixed-in-place road mix
  sự trộn trên mặt đường
  mixed-in-transit concrete
  bê tông trộn khi vận chuyển
  plant-mixed
  trộn ở nhà máy
  rated strength of ready-mixed concrete
  cường độ định mức của bê tông trộn sẵn
  ready-mixed
  trộn sẵn (bêtông)
  ready-mixed concrete
  bê tông trộn sẵn
  ready-mixed mortar
  vữa trộn sẵn
  ready-mixed paint
  sơn trộn sẵn
  reagent mixed
  thiết bị trộn

  Kinh tế

  do nhiều loại hợp thành
  hỗn hợp
  hỗn tạp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X