• /kə´naivəns/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thông đồng, sự đồng loã, sự đồng mưu
  to be in connivance with someone
  đồng loã với ai
  Sự nhắm mắt làm ngơ, sự lờ đi; sự bao che ngầm
  it was done with his connivance
  việc đó làm được là do có sự che ngầm của hắn


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X