• /,mæki'nei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Âm mưu, mưu đồ
  Sự bày mưu lập kế, sự mưu toan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X