• /kən'spirəsi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Âm mưu
  to be in the conspiracy
  tham gia cuộc âm mưu
  conspiracy of silence
  sự thông đồng, sự rủ nhau ỉm đi (không nói đến chuyện gì)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  âm mưu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X