• /kə'bæl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Âm mưu
  Bè đảng, phe đảng (chính trị)

  Nội động từ

  Âm mưu, mưu đồ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X