• /kən'sidərəbly/

  Thông dụng

  Phó từ

  Đáng kể, lớn lao, nhiều
  It's considerably colder this morning
  Sáng nay rét hơn nhiều

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X