• /'slaitli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Nhỏ; ở một mức độ không đáng kể
  a slightly bigger house
  một ngôi nhà hơi lớn hơn
  the patient is slightly better today
  hôm nay người bệnh đã hơi khá hơn
  Mảnh khảnh, mảnh dẻ; mỏng mảnh, yếu ớt
  a slightly built boy
  đứa bé thể chất yếu ớt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X