• /kənˈsʌmptɪv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tiêu thụ
  consumptive power
  sức tiêu thụ
  Hao phí, hao tốn
  work too consumptive of time
  công việc tốn quá nhiều thì giờ
  (y học) mắc bệnh lao phổi; dễ nhiễm bệnh lao phổi

  Danh từ

  Người lao phổi, người ho lao

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X