• /´weistful/

  Thông dụng

  Tính từ

  Gây ra lãng phí
  a wasteful person
  một người hay lãng phí
  Hoang phí, phung phí, phí phạm, tốn phí, ngông cuồng, sử dụng nhiều quá sự cần thiết
  wasteful expenditure
  sự chi tiêu hoang phí
  (từ hiếm, nghĩa hiếm) phá hoại (chiến tranh)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X