• /kən´tinju:d/

  Thông dụng

  Tính từ

  Liên tục
  a continued objection
  sự phản bác liên tục

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  liên tục
  continued statement
  câu liên tục
  tiếp tục
  Endnotes Continued on the next page
  chú thích cuối đoạn tiếp tục ở trang kế

  Kinh tế

  tiếp (trang sau)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X