• /nekst/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sát, gần, ngay bên, bên cạnh
  in the next house
  ở nhà bên
  Sau, ngay sau, tiếp sau
  the next day
  ngày hôm sau
  next week
  tuần lễ sau
  next month
  tháng sau
  next year
  năm sau
  not till next time
  (đùa cợt) lần sau xin chừa; xin khất đến lần sau
  the house next to ours
  ngôi nhà gần nhà chúng tôi

  Phó từ

  Sau, lần sau, tiếp sau, nữa
  when shall we meet next?
  lần sau bao giờ ta lại gặp nhau?
  what must I do next?
  tiếp sau đây tôi phải làm cái gì?
  what next?
  còn gì nữa?, còn cái gì hơn nữa không?
  what comes next?
  còn cái gì tiếp theo nữa?
  Ngay
  the Tuesday next before Christmas
  hôm thứ ba ngay trước ngày lễ Nô-en

  Giới từ

  Bên cạnh, sát bên
  the National Museum locates next to the National Institute of Archaeology
  Viện bảo tàng quốc gia nằm sát bên Viện khảo cổ quốc gia

  Danh từ

  Người tiếp sau; cái tiếp sau, số (báo) sau...
  the next to arrive
  người đến sau
  the next, please!
  đến người tiếp sau!
  to be continued in our next
  sẽ đăng tiếp vào số sau (báo)
  I'll tell you of it in my next
  Tôi sẽ nói cho anh hay về điều đó ở thư sau

  Cấu trúc từ

  better luck next time
  thua keo này, bày keo khác
  as good/well as the next man
  bình thường như mọi người
  the next world
  thế giới bên kia, cõi âm
  next to nothing
  hầu như không
  next of kin
  họ hàng ruột thịt

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cạnh, sau; gần // sau đó; lần sau

  Xây dựng

  kế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X