• Toán & tin

  khoảng kiểm tra

  Kỹ thuật chung

  khoảng điều khiển
  CIDF (controlinterval definition field)
  trường định nghĩa khoảng điều khiển
  control interval access
  sự truy cập khoảng điều khiển
  control interval access
  truy nhập trong khoảng điều khiển
  control interval definition field (CIDF)
  trường định nghĩa khoảng điều khiển
  control interval split
  sự phân chia khoảng điều khiển
  control interval split
  sự tách khoảng điều khiển
  disk control interval
  khoảng điều khiển đĩa
  free control interval
  khoảng điều khiển tự do
  thời gian điều chỉnh

  Xây dựng

  khoảng điều chỉnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X