• /kən'və:dʒənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  (vật lý); (toán học) hội tụ
  convergent series
  chuỗi hội tụ
  convergent angles
  góc hội tụ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hội tụ
  conditionally convergent
  hội tụ có điều kiện
  everywhere convergent
  hội tụ khắp nơi
  restrictedly convergent
  hội tụ bị chặn
  unconditionally convergent
  hội tụ không điều kiện
  uniformly convergent
  (giải tích ) hội tụ đều


  Kỹ thuật chung

  hội tụ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X