• /kən,və:tə'biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự có thể hoán chuyển, sự có thể hoán đổi

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  tính chuyển đổi
  external convertibility
  tính chuyển đổi đối ngoại
  external convertibility
  tính chuyển đổi ngoại hối
  free convertibility
  tính chuyển đổi tự do (của tiền tệ)
  internal convertibility
  tính chuyển đổi đối nội
  limited convertibility
  tính chuyển đổi hạn chế
  tính chuyển đổi được
  tính khả hoán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X