• /kən'və:təbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể đổi, có thể cải, có thể hoán cải được
  Có thể đổi thành vàng, có thể đổi thành đô la (tiền)
  (ngôn ngữ học) đồng nghĩa, có thể dùng thay nhau
  convertible terms
  từ đồng nghĩa
  Có thể bỏ mui (ô tô)
  convertible husbandry
  luân canh

  Danh từ

  Ô tô bỏ mui được

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  có thể chuyển đổi được

  Cơ - Điện tử

  (adj) chuyển đổi được, thuận nghịch

  Cơ khí & công trình

  chuyển hóa được
  có thể chuyển được
  tính hấp dẫn

  Ô tô

  con mui trần
  mui rời (loại xe)

  Kỹ thuật chung

  biến đổi được
  thuận nghịch

  Kinh tế

  có thể chuyển đổi được

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X