• /ə´dʒʌstəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể điều chỉnh được
  Có thể làm cho thích hợp
  Có thể hoà giải được, có thể giàn xếp được (mối bất hoà, cuộc phân tranh...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (máy tính ) điều chỉnh được

  Xây dựng

  điều chỉnh [có thể điều chỉnh được]

  Cơ - Điện tử

  (adj) điều chỉnh được, hiệu chuẩn được

  Ô tô

  có thể điều chỉnh

  Kỹ thuật chung

  khả được
  điều chỉnh được
  adjustable anchor
  neo điều chỉnh được
  adjustable aperture
  khẩu độ điều chỉnh được
  adjustable at will
  điều chỉnh được theo ý muốn
  adjustable ball hinge
  khớp cầu điều chỉnh được
  adjustable blade reamer
  lưỡi doa điều chỉnh được
  adjustable blades
  lưỡi doa điều chỉnh được
  adjustable capacitor
  tụ điện điều chỉnh được
  adjustable capacitor
  tụ điều chỉnh được
  adjustable cells
  ô điều chỉnh được
  adjustable centre head
  đầu định tâm điều chỉnh được
  adjustable ceramic capacitor
  tụ gồm điều chỉnh được
  adjustable clamp
  cái kẹp điều chỉnh được
  adjustable clearance
  khe hở điều chỉnh được
  adjustable combination pliers
  kìm hỗn hợp điều chỉnh được
  adjustable contact
  tiếp xúc điều chỉnh được
  adjustable core
  lõi điều chỉnh được
  adjustable damper
  clapê điều chỉnh được
  adjustable damper
  cửa chớp [clapê, van] điều chỉnh được
  adjustable damper
  cửa chớp điều chỉnh được
  adjustable damper
  van điều chỉnh được
  adjustable delay
  sự trễ điều chỉnh được
  adjustable diffuser
  cửa gió điều chỉnh được
  adjustable eyepiece
  thị kính điều chỉnh được
  adjustable frame
  khung điều chỉnh được
  adjustable gib
  chốt hãm điều chỉnh được
  adjustable gib
  tấm kẹp điều chỉnh được
  adjustable guard rail
  ray hộ bánh điều chỉnh được
  adjustable guide of the axle box
  máng trượt bầu dầu điều chỉnh được
  adjustable hacksaw frame
  giằng cưa điều chỉnh được
  adjustable inductance
  cuộn cảm điều chỉnh được
  adjustable inductance
  điện cảm điều chỉnh được
  adjustable inductance coil
  cuộn cảm điều chỉnh được
  adjustable inductance coil
  điện cảm điều chỉnh được
  adjustable joint
  mối nối điều chỉnh được
  adjustable lever
  đòn bẩy (điều) chỉnh được
  adjustable louvre
  cửa (gió) điều chỉnh được
  adjustable louvres
  cửa chớp điều chỉnh được
  adjustable nozzle
  lỗ phun điều chỉnh được
  adjustable nozzle
  vòi phun điều chỉnh được
  adjustable pitch propeller
  chân vịt điều chỉnh được
  adjustable potentiometer
  chiết áp điều chỉnh được
  adjustable probe
  đầu rò điều chỉnh được
  adjustable prop
  cột chống điều chỉnh được
  adjustable prop
  trụ đỡ điều chỉnh được
  adjustable radial drilling machine
  máy khoan điều chỉnh được
  adjustable reamer
  cây dao điều chỉnh được
  adjustable reamer
  dao khoét điều chỉnh được
  adjustable reamer
  mũi doa điều chỉnh được
  adjustable rear-view mirror
  gương điều chỉnh được
  adjustable resistor
  điện trở điều chỉnh được
  adjustable riveting machine
  máy tán đinh điều chỉnh (được)
  adjustable screen
  cái sàng điều chỉnh (được)
  adjustable screen
  màn chắn điều chỉnh được
  adjustable screw
  vít điều chỉnh được
  adjustable shore
  cột chống điều chỉnh được
  adjustable short stub
  pittông ngắn mạch điều chỉnh được
  adjustable short-circuit bridge
  cầu ngắn mạch điều chỉnh được
  adjustable spanner
  chìa vặn điều chỉnh được
  adjustable spanner
  clê điều chỉnh được
  adjustable stop
  cữ chặn điều chỉnh được
  adjustable stop
  ốc chặn điều chỉnh được
  adjustable strap
  con trượt điều chỉnh được
  adjustable strap
  đai truyền điều chỉnh được
  adjustable submersion weir
  đập chìm điều chỉnh được
  adjustable thrust block
  bạc chặn điều chỉnh được
  adjustable transformer
  biến áp điều chỉnh được
  adjustable transformer
  máy biến áp điều chỉnh được
  adjustable transformer
  máy biến áp điều chỉnh được liên tục
  adjustable varying speed motor
  động cơ biến tốc điều chỉnh được
  adjustable wrench
  lê điều chỉnh được
  adjustable-end wrench
  mỏ lết điều chỉnh được
  Block, Adjustable separator
  khối gián cách điều chỉnh được
  Brace, Adjustable rail
  thanh chống ray điều chỉnh được
  mason's adjustable multiple point suspension scaffold
  có thể điều chỉnh được
  mason's adjustable suspension scaffold
  có thể điều chỉnh được
  non adjustable
  không điều chỉnh được
  non adjustable
  không thể điều chỉnh được

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X