• /'kɔnvəlu:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự quấn lại, sự xoắn lại

  Tính từ

  (thực vật học) quấn

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự xoắn, mặt xoắn convolút

  Cơ khí & công trình

  mặt xoắn cônvôlut

  Toán & tin

  mặt cuốn
  mặt cuốn chập

  Kỹ thuật chung

  chập
  cuốn
  sự quấn
  sự xoắn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X