• /kɔil/

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (máy tính ) cuộn (dây)
  induction coil
  cuộn cảm ứng

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Cuộn dây, ống xoắn ốc, ruột gà

  Ô tô

  cuộn dây kích từ

  Xây dựng

  cái lõi
  cuộn dây cao thế
  ống xoắn ruột gà

  Y học

  cuộn, vòng xoắn

  Điện lạnh

  cụm dàn ống
  cụm giàn ống

  Điện

  cuộn dây cảm điện

  Giải thích VN: Dây dẫn điện cuộn thành vòng xoắn.

  Đo lường & điều khiển

  cuộn

  Giải thích EN: Any discrete or logical result that can be transmitted as output from a controller.

  Giải thích VN: Kết quả rời rạc hay logic, có thể được phát như tín hiệu ra của bộ điều khiển.

  crossed coil movement
  chuyển động của cuộn cảm chéo
  moving coil instrument
  dụng cụ có cuộn dây động

  Điện lạnh

  dàn ống xoắn
  air coil
  dàn ống xoắn không khí
  chilled-water coil
  dàn ống xoắn nước lạnh
  cooling coil temperature
  nhiệt độ dàn (ống xoắn) lạnh
  direct expansion [cooling] coil
  dàn ống xoắn dãn nở khô
  evaporating [evaporator] coil
  dàn ống xoắn dãn nở khô
  heat dissipating coil
  dàn ống xoắn tản nhiệt
  heat exchange coil
  dàn ống xoắn trao đổi nhiệt
  heating coil
  dàn ống xoắn sưởi (ấm)
  hot water coil
  dàn ống xoắn nước nóng
  refrigerated gravity coil reach-in
  tủ lạnh (kính) dàn ống xoắn đối lưu tự nhiên
  sprayed-coil unit
  tổ dàn ống xoắn phun
  subcooling coil
  dàn ống xoắn quá lạnh
  superheat coil
  dàn ống xoắn quá nhiệt
  well water coil
  dàn ống xoắn nước giếng

  Kỹ thuật chung

  bộ trao đổi nhiệt
  cuộn cảm
  adjustable inductance coil
  cuộn cảm điều chỉnh được
  choke coil
  cuộn cảm kháng
  crossed coil movement
  chuyển động của cuộn cảm chéo
  loading coil
  cuộn cảm điện thoại
  spark coil
  cuộn cảm ứng
  telephone induction coil
  cuộn cảm ứng điện thoai
  telephone induction coil
  cuộn cảm ứng điện thoại
  giàn lạnh

  Giải thích VN: Bộ phận thu nhiệt (làm lạnh) làm bằng ống kim loại.

  built-in cooling coil
  bộ giàn lạnh quạt lắp sẵn
  coil cooler
  giàn lạnh ống xoắn
  dry cooling coil
  giàn lạnh khô
  dry surface coil
  giàn lạnh khô
  extended surface refrigerating coil
  giàn lạnh có cánh
  pipe coil cooler
  giàn lạnh kiểu ống xoắn
  shelf coil
  giàn lạnh xếp tầng
  shelf coil
  giàn lạnh xếp thành giá
  single-row coil
  giàn lạnh một hàng ống
  spiral fin coil
  giàn lạnh dạng xoắn
  sprayed coil
  giàn lạnh phun
  giàn ống
  air coil
  giàn ống xoắn không khí
  bare-pipe coil
  giàn ống trơn
  brine circulating coil
  giàn ống xoắn nước muối
  brine coil
  giàn ống xoắn nước muối
  chilled-water coil
  giàn ống xoắn nước lạnh
  cold air conducting coil
  giàn ống không khí lạnh
  cooling coil capacity
  năng suất giàn (ống xoắn) lạnh
  cooling coil temperature
  nhiệt độ giàn (ống xoắn) lạnh
  evaporating coil
  giàn ống xoắn khử ẩm
  evaporator coil
  giàn ống xoắn bay hơi
  extended surface pipe coil
  giàn ống xoắn có cánh
  fan fin coil
  giàn ống có cánh dùng quạt
  fin-type coil
  giàn ống có cánh
  finned coil
  giàn ống có cánh
  finned tube coil
  giàn ống có cánh
  grid coil
  giàn ống xoắn
  hair-pin coil
  giàn ống xoắn
  heat dissipating coil
  giàn ống xoắn tản nhiệt
  heat exchange coil
  giàn ống xoắn trao đổi nhiệt
  heater coil
  giàn ống xoắn đốt nóng
  heater coil
  giàn ống xoắn gia nhiệt
  heater coil
  giàn ống xoắn sưởi ấm
  heating coil
  giàn ống xoắn đốt nóng
  heating coil
  giàn ống xoắn gia nhiệt
  heating coil
  giàn ống xoắn sưởi (ẩm)
  heating coil
  giàn ống xoắn sưởi ấm
  heliacal coil
  giàn ống kiểu xoắn ốc
  hot water coil
  giàn ống xoắn nước nóng
  refrigerated gravity coil reach-in
  tủ lạnh (kính) giàn ống xoắn đối lưu tự nhiên
  serpentine coil
  giàn ống xoắn
  smooth pipe coil
  giàn ống trơn
  sprayed-coil unit
  bộ giàn ống xoắn phun
  subcooling coil
  giàn ống xoắn quá lạnh
  superheat coil
  giàn ống xoắn quá nhiệt
  tempering coil
  giàn ống xoắn đốt nóng
  tempering coil
  giàn ống xoắn gia nhiệt
  tempering coil
  giàn ống xoắn sưởi ấm
  tube-and-fin coil
  giàn ống xoắn có cánh
  wall coil
  giàn ống xoắn treo tường
  wall coil
  giàn ống xoắn treo vách
  well water coil
  giàn ống xoắn nước giếng
  ống dây
  ống ruột gà
  heating coil
  ống ruột gà đun nước
  run-around coil
  ống ruột gà xoắn quanh
  ống xoắn
  active coil
  ống xoắn chủ động
  air coil
  dàn ống xoắn không khí
  air coil
  giàn ống xoắn không khí
  brine (circulating) coil
  dàn ống xoắn nước muối
  brine circulating coil
  giàn ống xoắn nước muối
  brine coil
  giàn ống xoắn nước muối
  brine cooling coil
  dàn ống xoắn nước muối
  brine pipe coil
  dàn ống xoắn nước muối
  ceiling coil
  ống xoắn treo ở trần
  ceiling coil
  ống xoắn treo trần
  chilled-water coil
  dàn ống xoắn nước lạnh
  chilled-water coil
  giàn ống xoắn nước lạnh
  chilling coil
  ống xoắn làm lạnh
  closed coil
  ống xoắn đóng kín
  closed coil reflux
  hồi lưu ống xoắn kín
  coil antenna
  ăng ten ống xoắn
  coil boiler
  nồi hơi kiểu ống xoắn
  coil capacity
  năng suất ống xoắn
  coil coating
  lớp phủ ống xoắn
  coil compartment
  khoang ống xoắn
  coil compartment
  khoang [ngăn] ống xoắn
  coil compartment
  ngăn ống xoắn
  coil configuration
  bố trí ống xoắn
  coil configuration
  cấu hình ống xoắn
  coil configuration
  sự bố trí ống xoắn
  coil configuration
  sự tạo hình ống xoắn
  coil configuration
  tạo hình ống xoắn
  coil cooler
  dàn lạnh ống xoắn
  coil cooler
  giàn lạnh ống xoắn
  coil exit
  đầu ra của ống xoắn
  coil freezing
  đóng băng ống xoắn
  coil freezing
  sự đóng băng ống xoắn
  coil heat exchanger
  dàn trao đổi nhiệt ống xoắn
  coil icing
  bám tuyết trên ống xoắn
  coil pressure
  áp suất (trong) ống xoắn
  coil pressure drop
  độ giảm áp trong ống xoắn
  coil temperature
  nhiệt độ ống xoắn
  coil tube condenser
  dàn ngưng ống xoắn
  concentrating coil
  ống xoắn để cô đặc
  condenser coil
  ống xoắn bộ tản nhiệt
  condenser coil
  ống xoắn dàn ngưng
  condenser coil
  ống xoắn giàn ngưng
  condenser coil
  ống xoắn làm lạnh
  condensing coil
  ống xoắn dàn ngưng
  condensing coil
  ống xoắn giàn ngưng
  condensing coil
  ống xoắn lạnh
  condensing coil
  ống xoắn ngưng tụ
  cooling coil
  ống xoắn làm lạnh
  cooling coil
  ống xoắn làm nguội
  cooling coil
  ống xoắn lạnh
  cooling coil
  ống xoắn ốc làm lạnh
  cooling coil capacity
  năng suất dàn (ống xoắn) lạnh
  cooling coil capacity
  năng suất giàn (ống xoắn) lạnh
  cooling coil temperature
  nhiệt độ dàn (ống xoắn) lạnh
  cooling coil temperature
  nhiệt độ giàn (ống xoắn) lạnh
  defroster coil
  ống xoắn phá băng
  defrosting coil
  ống xoắn phá băng
  direct expansion [cooling] coil
  dàn bay hơi ống xoắn
  direct expansion [cooling] coil
  dàn ống xoắn dãn nở khô
  evaporating coil
  giàn ống xoắn khử ẩm
  evaporating [evaporator] coil
  dàn bay hơi ống xoắn
  evaporating [evaporator] coil
  dàn ống xoắn dãn nở khô
  evaporator coil
  giàn ống xoắn bay hơi
  evaporator coil
  ống xoắn bay hơi
  expansion coil
  ống xoắn (làm) cân bằng
  expansion coil
  ống xoắn bù
  expansion coil
  ống xoắn để dẫn khí
  extended surface pipe coil
  giàn ống xoắn có cánh
  finned coil
  ống xoắn nhỏ
  flat coil evaporator
  dàn bay hơi ống xoắn phẳng
  flat coil evaporator
  giàn bay hơi ống xoắn phẳng
  grid coil
  dàn ống xoắn
  grid coil
  giàn ống xoắn
  grid coil evaporator
  giàn bay hơi kiểu ống xoắn
  hair-pin coil
  giàn ống xoắn
  heat dissipating coil
  dàn ống xoắn tản nhiệt
  heat dissipating coil
  giàn ống xoắn tản nhiệt
  heat exchange coil
  dàn ống xoắn trao đổi nhiệt
  heat exchange coil
  giàn ống xoắn trao đổi nhiệt
  heater coil
  giàn ống xoắn đốt nóng
  heater coil
  giàn ống xoắn gia nhiệt
  heater coil
  giàn ống xoắn sưởi ấm
  heating coil
  dàn ống xoắn sưởi (ấm)
  heating coil
  giàn ống xoắn đốt nóng
  heating coil
  giàn ống xoắn gia nhiệt
  heating coil
  giàn ống xoắn sưởi (ẩm)
  heating coil
  giàn ống xoắn sưởi ấm
  heating coil
  ống xoắn cấp nhiệt
  heating coil
  ống xoắn gia nhiệt
  heating coil
  ống xoắn nung
  hollow coil
  bộ ống xoắn rỗng
  hot water coil
  dàn ống xoắn nước nóng
  hot water coil
  giàn ống xoắn nước nóng
  lake water coil
  ống xoắn đặt trong nước hồ
  overhead coil
  ống xoắn ở đỉnh tháp
  overhead coil
  ống xoắn treo trần
  pipe coil
  ống xoắn (ruột gà)
  pipe coil cooler
  dàn lạnh kiểu ống xoắn
  pipe coil cooler
  giàn lạnh kiểu ống xoắn
  pipe [grid] coil evaporator
  dàn bay hơi kiểu ống xoắn
  reception coil
  ống xoắn thu nhận
  refrigerant coil
  dàn bay hơi ống xoắn
  refrigerated gravity coil reach-in
  tủ lạnh (kính) dàn ống xoắn đối lưu tự nhiên
  refrigerated gravity coil reach-in
  tủ lạnh (kính) giàn ống xoắn đối lưu tự nhiên
  refrigerating coil
  ống xoắn lạnh
  serpent coil
  cuộn ống xoắn (chưng cất)
  serpentine coil
  giàn ống xoắn
  shell-and-coil chiller
  máy (tổ) làm lạnh ống vỏ dạng ống xoắn
  shell-and-coil evaporator
  dàn bay hơi ống xoắn có vỏ (ống vỏ dạng ống xoắn)
  sprayed-coil unit
  bộ giàn ống xoắn phun
  sprayed-coil unit
  tổ dàn ống xoắn phun
  steam coil
  ống xoắn bốc hơi
  steam coil
  ống xoắn dẫn hơi nóng
  steel coil
  ống xoắn thép
  subcooling coil
  dàn ống xoắn quá lạnh
  subcooling coil
  giàn ống xoắn quá lạnh
  superheat coil
  dàn ống xoắn quá nhiệt
  superheat coil
  giàn ống xoắn quá nhiệt
  tempering coil
  giàn ống xoắn đốt nóng
  tempering coil
  giàn ống xoắn gia nhiệt
  tempering coil
  giàn ống xoắn sưởi ấm
  tempering coil heater
  ống xoắn gia nhiệt sơ bộ
  tube-and-fin coil
  giàn ống xoắn có cánh
  wall coil
  giàn ống xoắn treo tường
  wall coil
  giàn ống xoắn treo vách
  well water coil
  dàn ống xoắn nước giếng
  well water coil
  giàn ống xoắn nước giếng
  ống xoắn dẫn nhiệt
  ống xoắn gia nhiệt
  heater coil
  giàn ống xoắn gia nhiệt
  heating coil
  giàn ống xoắn gia nhiệt
  tempering coil
  giàn ống xoắn gia nhiệt
  tempering coil heater
  ống xoắn gia nhiệt sơ bộ
  ống xoắn lạnh
  cooling coil capacity
  năng suất dàn (ống xoắn) lạnh
  cooling coil capacity
  năng suất giàn (ống xoắn) lạnh
  cooling coil temperature
  nhiệt độ dàn (ống xoắn) lạnh
  cooling coil temperature
  nhiệt độ giàn (ống xoắn) lạnh
  quấn (lò xo)
  quấn lại
  vòng ren

  Kinh tế

  cuộn
  cargo in coil
  hàng quấn cuộn (dạng sợi)
  ống xoắn
  coil evaporator
  thiết bị bốc hơi ống xoắn
  cooling coil
  ống xoắn lằm nguội
  direct expansion cooling coil
  ống xoắn lằm nguội hơi trực tiếp
  expansion coil
  ống xoắn bốc hơi
  heating coil
  ống xoắn đốt nóng
  ice tupe coil
  ống xoắn làm lạnh của máy tạo băng
  reflux coil
  ống xoắn chảy ngược
  refrigerating coil
  ống xoắn làm nguội
  reheat coil
  ống xoắn đun nóng thứ cấp
  shell-and-coil condenser
  thiết bị ngưng tụ kiểu ống xoắn
  steam coil
  ống xoắn hơi nước
  tempering coil heater
  thiết bị đốt nóng sơ bộ bằng ống xoắn
  vertical tube cooling coil
  ống xoắn làm nguội thẳng đứng
  ống xoắn ruột gà
  quấn
  cargo in coil
  hàng quấn cuộn (dạng sợi)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X