• /kou´ket/

  Thông dụng

  Tính từ
  Đỏm, dáng, làm đỏm, làm dáng
  Nội động từ
  Làm đỏm, làm duyên, làm dáng
  to coquet with someone
  làm duyên, làm dáng với ai
  Đùa cợt, coi thường (một vấn đề)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  be shy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X