• /væmp/

  Thông dụng

  Danh từ
  Mũi giày
  Miếng vá (để làm cho có vẻ mới)
  (âm nhạc) phần đệm ứng tác
  Ngoại động từ
  Làm lại mũi (giày), thay mũi mới (vào giày)
  (âm nhạc) đệm nhạc ứng tác cho (ai)
  Nội động từ
  (âm nhạc) đệm nhạc ứng tác
  to vamp up
  vá víu, chắp vá, sửa lại thành mới (giày dép)
  Cóp nhặt (thành một bài văn)
  Danh từ
  Người đàn bà mồi chài đàn ông
  Động từ
  Mồi chài, quyến rũ (đàn ông)
  Hình Thái Từ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X