• /´kɔ:dəvən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Da thuộc mềm (gốc từ Cordova, Tây-ban-nha)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  da thuộc mềm

  Giải thích EN: A tough, smooth leather made from the hides of horses. Also, cordovan leather. Giải thích VN: Loại da dai, mềm được làm từ da sống của ngựa. Còn được gọi là da thuộc mềm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X