• /'leðə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Da thuộc
  Đồ da, vật làm bằng da thuộc
  Dây da
  ( số nhiều) quần cộc
  ( số nhiều) xà cạp bằng da
  (từ lóng) quả bóng đá; quả bóng crickê
  (từ lóng) da
  to lose leather
  bị tróc da

  Ngoại động từ

  Bọc bằng da
  (từ lóng) quật, đánh, vụt (bằng roi da)

  Cấu trúc từ

  American leather
  vải sơn, vải dầu
  leather and prunella
  sự khác nhau về quần áo, sự khác nhau về bề ngoài
  there is nothing like leather
  chỉ có cái của mình mới tốt; chỉ có hàng của mình mới tốt
  hell for leather
  nhanh thật nhanh, nhanh hết tốc lực

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  da thuộc, đồ da, bọc da

  Cơ - Điện tử

  Da, đồ da

  Hóa học & vật liệu

  đồ bằng da
  làm từ da, thuộc da

  Giải thích EN: Relating to, containing, or made from this material.relating to, containing, or made from this material.

  Giải thích VN: Có liên quan, có chứa, hoặc làm từ da.

  Kỹ thuật chung

  da

  Giải thích EN: A dressed animal skin, cured by the action of tannins or other processes to make it soft and flexible; widely used since ancient times for shoes, belts, gloves, outer clothing, and many other items. Hides from cattle are the most widely used source; others include sheep, pigs, sharks, and reptiles.

  Giải thích VN: Da động vật đã thuộc, được xử lý bằng phản ứng của tannin hoặc các quá trình khác để làm cho nó mềm và dẻo; được ứng dụng rộng rãi từ thời xa xưa làm giày, dây lưng, găng tay, áo choàng, và các loại khác. Da sống từ gia súc được sử dụng làm nguyên liệu rộng rãi nhất; những loại khác gồm có cừu, lợn, cá mập, và các loài bò sát.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  coriaceous , distressed
  noun
  cat-o'-nine-tails , goatskin , hide , oxhide , parchment , sheepskin , skin , strap , strop , tan , taws , thong , thrash , tooling , whip
  verb
  crimp , curry , dub , pink , taw , tool

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X