• /tə'rein/

  Thông dụng

  Danh từ

  (địa lý,địa chất) địa thế, địa hình, địa vật
  difficult terrain for cycling
  một địa hình rất khó đi xe đạp

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bản đồ địa hình
  đất
  đất trồng
  địa hình
  delta terrain
  địa hình đồng bằng
  flat terrain
  địa hình bằng phẳng
  height above average terrain
  độ cao trên địa hình trung bình
  hilly terrain
  địa hình đồi núi
  mixed terrain
  địa hình hỗn hợp
  mountain terrain
  địa hình núi non
  open terrain
  địa hình thoáng mở
  rolling terrain
  địa hình sườn núi dốc
  rough terrain
  địa hình gồ ghề
  static terrain
  địa hình quán tính
  static terrain
  địa hình tĩnh
  terrain blocking factor
  hệ số tắc nghẽn địa hình
  terrain conditions, topographic condition
  điều kiện địa hình
  terrain correction
  hiệu chỉnh địa hình
  terrain echoes
  tín hiệu dội địa hình
  terrain effect
  ảnh hưởng địa hình
  terrain profile
  mặt cắt địa hình
  terrain sensing
  máy đo địa hình từ xa
  địa thế
  địa vật
  lãnh thổ
  bãi đất

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  sky

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X