• /´kʌpəld/

  Toán & tin

  được ghép thành đôi

  Kỹ thuật chung

  được liên kết
  được ghép
  AC-coupled
  được ghép AC
  close-coupled
  được ghép chặt
  close-coupled
  được ghép trực tiếp
  coupled impedance
  trở kháng được ghép
  cross-coupled
  được ghép chéo
  direct-coupled
  được ghép chặt
  được nối
  liên kết (được) ghép
  ghép cặp
  ghép đôi
  coupled column
  cột ghép đôi
  loosely coupled system
  hệ thống ghép đôi lỏng
  loosely-coupled (a-no)
  ghép đôi lỏng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X