• /´kʌvi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ổ gà gô
  Ổ, bọn, bầy, lũ, đám
  Bộ (đồ vật)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bunch , brood , herd , bevy , company , family , flock , group

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X