• /flɔk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cụm, túm (bông, len)
  ( số nhiều) len phế phẩm, bông phế phẩm (để nhồi nệm)
  Bột len, bột vải (để rắc lên giấy dán tường)
  ( số nhiều) (hoá học) kết tủa xốp, chất lẳng xốp

  Ngoại động từ

  Nhồi (nệm...) bằng bông len phế phẩm

  Danh từ

  Đám đông
  to come in flocks
  đến từng đám đông
  Đàn, bầy
  a flock of ducks
  một đàn vịt
  the teacher and his flock
  giáo viên và học sinh của ông
  Các con chiên, giáo dân
  There's a black in every flock
  Đám con chiên nào cũng có con chiên ghẻ

  Nội động từ

  Tụ tập, quây quần, tập trung lại thành đám đông
  Lũ lượt kéo đến
  crowds of people flocked to the theatre
  từng đám đông người lũ lượt kéo đến rạp hát
  birds of a feather flock together

  Xem bird

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bày
  đàn
  tốp

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X