• /´bevi/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhóm, đoàn, bầy (đàn bà, con gái); đàn (chim)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  assembly , band , bunch , cluster , collection , company , covey , crew , crowd , flight , flock , gathering , group , pack , party , troupe , array , batch , body , bundle , clump , clutch , knot , lot , set , (of birds) flock , (of deer) herd , (of girls)group , herd , school , swarm

  Từ trái nghĩa

  noun
  individual , one

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X