• /bru:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lứa, ổ (gà con, chim con...)
  a brood of chicken
  một lứa gà con
  Đoàn, bầy, lũ (người, súc vật)
  Con cái, lũ con

  Nội động từ

  Ấp (gà)
  Suy nghĩ ủ ê, nghiền ngẫm
  to brood over one's misfortunes
  nghiền ngẫm về sự bất hạnh của mình

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  ấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X