• /hə:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bầy, đàn (vật nuôi)
  the herd instinct
  bản năng sống thành bầy
  Bọn, bè lũ (người)
  the common herd; the vulgar herd
  bọn người tầm thường

  Ngoại động từ

  Dồn lại thành bầy, tập hợp lại thành bầy (vật nuôi)
  (nghĩa bóng) dồn (người vào một nơi nào)
  Chăn giữ vật nuôi

  Nội động từ ( (thường) + .together)

  Sống thành bầy, đi thành bầy (vật nuôi)
  Cấu kết với nhau, đàn đúm với nhau (người)

  hình thái từ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  đàn gia súc lấy sữa

  Nguồn khác

  • herd : Corporateinformation

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  disperse , scatter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X