• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  đa miền
  CDRM (crossdomain resource manager)
  chương trình quản lý tài nguyên đa miền
  CDRSC (cross-domain resource)
  tài nguyên đa miền
  cross-domain communication
  sự truyền thông đa miền
  cross-domain keys
  các khóa đa miền
  cross-domain link
  liên kết đa miền
  cross-domain resource (CDRSC)
  tài nguyên đa miền
  cross-domain simulation
  sự mô phỏng đa miền
  nhiều miền

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X