• /ri'sɔ:rs , ri'zɔ:rs /

  Thông dụng

  Danh từ

  Phương sách, phương kế, thủ đoạn, cách xoay sở; chỗ trông mong vào (khi gặp thế bí)
  to be at the end of one's resources
  hết kế, vô phương, không còn trông mong (xoay sở) vào đâu được
  ( số nhiều) tài nguyên
  a country with abundant natural resources
  một nước tài nguyên phong phú
  rich in natural resources
  giàu tài nguyên thiên nhiên
  Nguồn vui; niềm an ủi; sự khuây khoả, sự giải trí, sự tiêu khiển
  reading is a great resource
  đọc sách là một sự tiêu khiển rất tốt
  ( số nhiều) tiềm lực kinh tế và quân sự (của một nước)
  Tài xoay sở, tài tháo vát
  a man of resource
  người tháo vát, người có tài xoay xở

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phương kế; nguồn, tài nguyên

  Kỹ thuật chung

  nguồn dự trữ
  water resource
  nguồn dự trữ nước
  nguồn, tài nguyên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X