• /¸simju´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giả vờ, sự giả cách
  Sự đóng vai, sự thủ vai, sự đội lốt
  Sự bắt chước; sự dựa theo

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự mô phỏng, mô hình, sự bắt chước

  Toán & tin

  (máy tính ) sự mô hình hoá, sự phỏng theo

  Xây dựng

  dựa theo

  Kỹ thuật chung

  bắt chước
  Sự mô phỏng chuyển động
  mô phỏng
  analog digital simulation
  mô phỏng tương tự số
  analog simulation
  sự mô phỏng tương tự
  analogue simulation
  mô phỏng tương tự
  attribute simulation
  mô phỏng thuộc tính
  attribute simulation
  sự mô phỏng thuộc tính
  circuit simulation
  sự mô phỏng mạch
  Co-simulation Using Distributed Objects (CUDO)
  đồng mô phỏng sử dụng các đối tượng phân bố
  computer simulation
  sự mô phỏng máy tính
  COMSL (communicationssystem simulation language)
  ngôn ngữ mô phỏng hệ thống truyền thông
  continuous system simulation language (CSSL)
  ngôn ngữ mô phỏng hệ thống liên tục
  cross domain simulation
  mô phỏng vùng chéo
  cross-domain simulation
  sự mô phỏng đa miền
  CSL control and simulation language
  ngôn ngữ mô phỏng và điều khiển
  CSSL (continuoussystem simulation language)
  ngôn ngữ mô phỏng hệ thống liên tục
  digital simulation
  sự mô phỏng số
  digital simulation language
  ngôn ngữ mô phỏng số
  DSL (digitalsimulation language)
  ngôn ngữ mô phỏng số
  dynamic simulation
  mô phỏng động
  Dynamic Simulation Language (DSL)
  ngôn ngữ mô phỏng động
  ECSL (extendedcontrol and simulation language)
  ngôn ngữ điều khiển và mô phỏng mở rộng
  function simulation
  mô phỏng chức năng
  general-purpose simulation system
  hệ mô phỏng đa năng
  logic simulation
  sự mô phỏng logic
  mathematic simulation
  mô phỏng toán học
  minimal simulation
  sự mô phỏng tối thiểu
  Network Simulation System (NSS)
  hệ thống mô phỏng mạng
  Observing System Simulation Experiment (OSSE)
  thiết bị mô phỏng hệ thống quan sát
  operating systems simulation language (OSSL)
  ngôn ngữ mô phỏng hệ điều hành
  OSSL (operatingsystems simulation language)
  ngôn ngữ mô phỏng hệ điều hành
  overall simulation model
  mô hình mô phỏng toàn thể
  pass-through simulation
  sự mô phỏng truyền qua
  Power System Simulation (PSS)
  mô phỏng hệ thống nguồn
  process simulation
  sự mô phỏng quá trình
  reactor simulation
  mô phỏng lò phản ứng
  real time simulation
  mô phỏng thời gian thực
  real-time simulation
  sự mô phỏng (trong) thời gian thực
  signal simulation
  sự mô phỏng tín hiệu
  Simulation and teleprocessing (SIMTEL)
  mô phỏng và xử lý từ xa
  simulation chamber
  buồng mô phỏng
  simulation equipment
  thiết bị mô phỏng
  simulation language
  ngôn ngữ mô phỏng
  simulation mode
  kiểu mô phỏng
  simulation mode
  phương thức mô phỏng
  Simulation Oriented Language (SOL)
  ngôn ngữ định hướng mô phỏng
  simulation program
  chương trình mô phỏng
  Simulation Programme with Integrated Circuit Emphasis (SPICE)
  chương trình mô phỏng với tầm quan trọng đặc biệt của các mạng tích hợp
  simulation run
  chu kỳ mô phỏng
  simulation script
  chương trình mô phỏng
  simulation technique
  kỹ thuật mô phỏng
  simulation test
  sự thử mô phỏng
  simulation-oriented language (SOL)
  ngôn ngữ hướng mô phỏng
  SOL (simulation-oriented language)
  ngôn ngữ định hướng mô phỏng
  space simulation
  mô phỏng (điều kiện) trong vũ trụ
  space simulation
  sự mô phỏng (điều kiện trong) vũ trụ
  space simulation chamber
  phòng mô phỏng vũ trụ
  space simulation facility
  phòng mô phỏng không gian
  sự bắt chước
  sự mô hình hóa
  sự mô phỏng
  analog simulation
  sự mô phỏng tương tự
  attribute simulation
  sự mô phỏng thuộc tính
  circuit simulation
  sự mô phỏng mạch
  computer simulation
  sự mô phỏng máy tính
  cross-domain simulation
  sự mô phỏng đa miền
  digital simulation
  sự mô phỏng số
  logic simulation
  sự mô phỏng logic
  minimal simulation
  sự mô phỏng tối thiểu
  pass-through simulation
  sự mô phỏng truyền qua
  process simulation
  sự mô phỏng quá trình
  real-time simulation
  sự mô phỏng (trong) thời gian thực
  signal simulation
  sự mô phỏng tín hiệu
  space simulation
  sự mô phỏng (điều kiện trong) vũ trụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X