• Từ điển thông dụng

  Thành ngữ

  to show that what you have just said or promised is completely true: Thành ngữ này để biểu thị điều bạn vừa hứa hoặc phát biểu hoàn toàn là sự thật.
  I want to go to the party with you, not Sarah - cross my heart!
  Anh muốn đến bữa tiệc cùng với em chứ không phải Saral -hãy tin anh đi mà!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X