• /´krɔs¸bi:m/

  Kỹ thuật chung

  dầm ngang

  Giải thích EN: A transverse beam in a building structure, usually as a joist in roofing applications. Giải thích VN: Một dầm nằm ngang trong một cấu trúc công trình, thường giống như một dầm mái.

  tà vẹt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X