• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kiến trúc) rầm (nhà)

  Xây dựng

  dầm đỡ trần
  thép hình I

  Kỹ thuật chung

  dầm
  dầm đỡ sàn
  dầm mái

  Giải thích EN: A beam or heavy piece of planking made of timber, steel, or reinforced concrete that is laid edgewise and supports floors or ceilings.

  Giải thích VN: Một khối vật liệu bằng gỗ, thép hay bê tông cốt thép được đặt xen cạnh và đỡ tải trọng của sàn hoặc trần.

  giàn
  open web steel joist
  dầm mái bằng thép có dạng giàn
  hệ chịu lực
  rầm
  rầm đỡ sàn
  rầm mái
  rầm phụ

  Địa chất

  dầm, rầm, xà

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  beam , brace , stud , support

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X