• /krauniη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hoàn thiện, chu toàn

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự làm vồng độ

  Xây dựng

  sự làm vồng
  vòm đường

  Kỹ thuật chung

  cuốn
  độ khum
  độ vồng
  pulley crowning
  độ vồng của bánh đai
  nhịp cuốn
  mái vòm
  sự lồi
  sự tạo vành (cán)
  vòng
  pulley crowning
  độ vồng của bánh đai

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X