• /´pærə¸maunt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tối cao (có tầm quan trọng, ý nghĩa lớn nhất)
  paramount lady
  nữ chúa
  paramount lord
  quân vương
  Tột bực, hết sức
  this matter is of paramount importance
  vấn đề này hết sức quan trọng
  ( + to) hơn, cao hơn

  Danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người nắm quyền tối cao; tính tối cao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X