• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Phó từ

  Sơ sài, qua loa
  please repair my motor-bike crudely, because I have to go right now
  anh cứ sửa sơ xe môtô của tôi thôi, vì tôi phải đi ngay bây giờ
  Thô lỗ, thô tục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X