• /bi'kɔz/

  Thông dụng

  Liên từ

  Vì, bởi vì
  he doesn't go to shool, because he has a toothache
  anh ta không đi học, vì anh ta đau răng

  Giới từ

  Vì, bởi vì
  he doesn't go to shool because of his toothache
  anh ta không đi học vì đau răng


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X