• /´kraiə¸stæt/

  Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) máy điều lạnh

  Chuyên ngành

  Y học

  thiết bị giãnh

  Điện lạnh

  máy điều lạnh
  cooling cryostat
  máy điều lạnh (làm lạnh)
  helium cryostat
  máy điều lạnh dùng heli
  multipurpose cryostat
  máy điều lạnh vạn năng
  vaporization cryostat
  máy điều lạnh bay hơi
  máy ổn nhiệt cryo
  ổn nhiệt cryo

  Kỹ thuật chung

  bộ điều nhiệt

  Giải thích EN: A thermostat that maintains low temperatures in an environment. Giải thích VN: Một bộ điều chỉnh nhiệt dùng để giữ nhiệt độ thấp trong một môi trường.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X