• Hóa học & vật liệu

  pha lê

  Giải thích EN: A clear glass containing lead, which increases its brilliancy, strength, and clarity. Giải thích VN: Một loại thủy tinh sạch có chứa chì có khả năng làm tăng sự rực rỡ, độ bền, và độ trong suốt.

  Xây dựng

  thủy tinh pha lê
  thủy tinh thể
  thủy tinh tinh chế

  Kỹ thuật chung

  đồ pha lê
  hàng pha lê

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X