• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Điện lạnh

  sự kết tinh

  Kỹ thuật chung

  kết tinh
  crystallizing dish
  đĩa kết tinh
  crystallizing period
  chu kỳ kết tinh
  crystallizing period
  chu kỳ kết tinh thể
  crystallizing period
  thời gian kết tinh
  crystallizing period
  thời gian kết tinh thể
  crystallizing pond
  bể kết tinh
  crystallizing temperature
  nhiệt độ kết tinh
  crystallizing varnish
  sơn kết tinh
  crystallizing varnish
  vécni kết tinh

  Kinh tế

  sự kết tinh
  dry crystallizing
  sự kết tinh đường cát
  wet crystallizing
  sự kết tinh đường cát sau khi gia công dịch đường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X