• /pɔnd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ao (nước)
  a fish pond
  ao cá
  pond life
  (thuộc ngữ) cuộc sống trong ao (của các động vật sống ở ao)
  (đùa cợt) biển

  Ngoại động từ

  ( + back, up) ngăn, be bờ (dòng nước...) để giữ nước

  Nội động từ

  Thành ao, thành vũng

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  bể (chứa nước)

  Xây dựng

  be bờ giữ nước
  đoạn kênh
  nơi chứa nước (biển, sông, hồ, ao...)
  thành vũng

  Kỹ thuật chung

  bể
  bể (nước)
  bể chứa
  biological pond
  bể chứa sinh học
  cooling pond
  bể chứa làm sạch
  industrial sludge pond
  bể chứa bùn công nghiệp
  pond depth
  độ sâu bể chứa ngầm
  recess pond
  bể chứa chìm
  recess pond
  bể chứa ngầm
  side pond
  bể chứa bên (cạnh buồng âu tầu)
  stabilization pond
  bể chứa nước thải
  storage pond
  bể chứa nước xả
  tailings pond
  bể chứa chất thải
  bể chứa nước
  stabilization pond
  bể chứa nước thải
  storage pond
  bể chứa nước xả
  bể nước
  bồn (nước)
  hồ chứa nước
  headwater pond
  hồ chứa nước phía trên
  hồ
  lưu vực
  ngăn
  ao
  vũng nước

  Kinh tế

  ao thả (cá)
  bãi (cát)
  bể chứa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X