• /´kju:mju¸leit/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chất chứa, dồn lại

  Động từ

  Chất chứa, dồn lại, tích luỹ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tích luỹ

  Kỹ thuật chung

  tích lũy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X