• /kə´lekt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tập hợp lại
  (thông tục) đến lấy, đi lấy, thu lượm, thu thập, góp nhặt, sưu tầm
  to collect news
  lượm tin
  to collect taxes
  thu thuế
  to collect letters
  lấy thư
  to collect stamps
  sưu tầm tem
  Tập trung (tư tưởng...)
  to collect oneself
  trấn tĩnh, bình tĩnh lại
  Suy ra, rút ra
  I collect from your words that...
  qua những lời anh nói tôi suy ra là...

  Nội động từ

  Tập hợp, tụ hợp lại
  Dồn lại, ứ lại, đọng lại
  rubbish collects
  rác ứ lại

  Danh từ

  Kinh cầu nguyện

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thu gom (dầu)

  Toán & tin

  góp nhặt
  thu thập (dữ liệu)

  Xây dựng

  góp

  Kỹ thuật chung

  gom góp

  Kinh tế

  thu (tiền, thuế...)
  thu hộ (tiền hối phiếu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X