• /¸kju:mju´leiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chất chứa, sự dồn lại, sự tích luỹ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự tích luỹ

  Điện tử & viễn thông

  tích lũy

  Kỹ thuật chung

  sự tích lũy

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X