• /ə'sembliʤ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tập hợp, sự tụ tập, sự nhóm họp
  Cuộc hội họp
  Sự sưu tập, sự thu thập; bộ sưu tập
  (kỹ thuật) sự lắp ráp, sự lắp máy

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tập hợp, sự lắp ráp

  Cơ khí & công trình

  sự lắp máy

  Kỹ thuật chung

  ghép
  sự ghép
  sự lắp

  Kinh tế

  sự pha dấu rượu

  Địa chất

  sự lắp ráp, sự ghép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X